Anatomia Patológica clínica - TELEPATOLOGIA

RELACIONS entre ACN i els HOSPITALS

Índex d'article
Anatomia Patológica clínica - TELEPATOLOGIA
El concepte de la telepatologia
instal·lacions de Software i Hardware
Relacions entre l'ACN i els hospitals
logística de la telepatologia
telepatologia-clinica

Les relacions entre ACN i les Clíniques i Hospitals clients es guien per:

  • Un Protocol de Laboratori & Diagnóstic d'Anatomia Patológica per operar amb ACN, inclosos els requeriments técnics propis de la Telepatologia.
  • Contracte de compra dels serveis de Telepatologia d'ACN SL amb el detall dels termes i condicions. El principal objectiu d'ACN és aconseguir establir i mantenir unes relacions fluides, a llarg termini, amb els hospitals o laboratoris de referència per assegurar un diagnóstic d'alta qualitat, en cada cas presentat.

ACN assegura que cada mostra serà diagnosticada a través de telepatologia per un Anatomista patòleg Especialista en l'àrea corresponent a la mostra sotmesa a diagnóstic. Aquests Anatomistes patòlegs Especialistes seran altament experimentats en el seu camp i seguiran les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Un dels principals reptes en patologia moderna és garantir que patòlegs altament experimentats i especialitzats segueixin els mateixos criteris en diagnosticar. Per això la xarxa de telepatologia d'ACN se centra en uns camps molt específics d'Anatomia Patológica, coincidents amb els camps en els quals es disposa d'un grup homogeni i contrastat d'Especialistes, els quals, a banda d'altres normes, sempre seguiran els criteris morfològics i moleculars de l'OMS per al diagnóstic de tumors.

En tots els casos són professionals amb una experiència àmplia en el seu camp, que inclou també el maneig de material citológic, material d'immunohistoquímica, diagrames de FACS / citometria de flux, FISH, RT-PCR i bioxips. Tot això és necessari ja que molts dels casos sotmesos seran per obtenir una "segona opinió", i per tant, seran casos difícils, complexos i atópics. ACN assegura que cada cas és diagnosticat amb promptitud i que un informe clar i de fàcil lectura segueix a cada diagnóstic. Totes les comunicacions es realitzen a través d'enllaços segurs i de manera confidencial. Aquest departament d'ACN està en fase d'I+D i encara no és operatiu.


RELACIONS d'ACN amb els ANATOMISTES patòlegS ESPECIALISTES de la seva XARXA.

Aquestes relacions es basen en:

  1. Protocol ACN SL per al diagnóstic clínic, normestécniques, responsabilitat i de gestió de la telepatologia.
  2. Contracte de servei de l'Anatomista patòleg a temps parcial, amb els termes i condicions de la relació professional.
  3. Sistema d'ACN de Control de Qualitat i de seguiment dels casos per a la seguretat dels diagnóstics emesos.

ACN garanteix que tots els Anatomistes patòlegs Especialistes que treballen a la seva xarxa operen de forma confidencial i sobre línies segures.

això permet al patòleg Especialista signar electrónicament els seus diagnóstics amb el 100% de seguretat, garantint que ningú pot alterar o interferir en el seu diagnóstic electrónic, del qual ell n'és l'únic responsable. ACN també assegura que tots els Anatomistes patòlegs Especialistes que treballen en la seva xarxa, nomès reben casos d'acord amb els seus respectius camps d'experiència i excel·lència professional.


acn@advanced-consulting.net- Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Avís de legal - Avís de privadesa