Anatomia Patológica clínica - TELEPATOLOGIA

EL CONCEPTE DE LA TELEPATOLOGIA

Índex d'article
Anatomia Patológica clínica - TELEPATOLOGIA
El concepte de la telepatologia
instal·lacions de Software i Hardware
Relacions entre l'ACN i els hospitals
logística de la telepatologia
concepte-telepatologia

La tecnologia moderna permet la transmissió electrónica d'imatges que microscopis de patologia especialitzats capturen i transformen en imatges electròniques. Aquestes imatges es poden enviar a qualsevol lloc del món a través d'Internet on els Consultors experimentats d'Anatomia Patológica poden estudiar-les i produir diagnóstics precisos. és a dir: Telepatologia.

Als hospitals moderns, els laboratoris d'Anatomia Patológica estan equipats amb protocols ja molt experimentats per a la gestió de mostres clíniques, i per al seu enviament a distància, a través d'imatges electròniques.

Aquests laboratoris estan equipats amb el maquinari i el programari adequats per obtenir imatges d'alta definició i una transmissió d'alta qualitat (HD) a través d'Internet. Advance Consulting Network, ACN,té la capacitat per dirigir i administrar que cada mostra sotmesa a diagnóstic, sigui estudiada i diagnosticada per un anatomista patòleg especialista apropiat al cas.

De l'ampli camp d'especialitats que avui en dia abasta l'Anatomia Patológica, ACN SL nomès opera en les especialitats d'Hematopatologia, Gastropatologia, Patologia Ginecològica i Urològica. Aquestes subespecialitats són les àrees en què comptem amb els recursos apropiats al concepte per a un óptim diagnóstic.

Cada mostra sotmesa a diagnóstic és dirigida a l'especialista més adequat de la xarxa d'ACN. això es fa seguint els protocols acordats i segons els requisits de l'hospital o clínica que sotmet la mostra. ACN - Servei d'Anatomia Patológica clínica es mostra molt eficaç en el diagnóstic de casos difícils i per aconseguir una segona opinió. La telepatologia permet, en minuts, contrastar opinions sobre una mateixa mostra, d'especialistes que estan físicament ubicats en diferents geografies del planeta. Lògicament, ACN pot ser molt eficaç per diagnosticar mostres de laboratoris i hospitals en moments d'una sobrecàrrega de treball, en casos d'urgències i casos atòpics. Totes aquestes consideracions se sospesen i es tenen en compte a l'hora d'assignar les mostres a diagnosticar a l'anatomista patòleg especialista que millor s'ajusta a les necessitats del cada cas.


acn@advanced-consulting.net- Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Avís de legal - Avís de privadesa