Estratègia Corporativa i de Negocis

COMPETÈNCIES: Què fem bé

Índex d'article
Estratègia Corporativa i de Negocis
L'experiència de l'ACN
Com operem i com contactar-nos
StrategyandCorporate1
CBCompetences2

Dins de l'ampli món de les empreses i de les estratègies de negocis, l'experiència d'ACN se centra únicament en les àrees en què ens sentim segurs de poder satisfer les necessitats més exigents dels Clients. Les nostres xarxes d'especialització en estratègia Corporativa giren al voltant dels Següents camps:

Processos d'Alta Direcció Corporativa:

definits com els sistemes i normes que han de regular les interaccions entre els accionistes, l'Assemblea o la Junta General i el Consell d'Administració. Inclouen els rols, modus operandi i les millors pràctiques per a la gestió eficaç del govern de l'empresa a través del Consell d'Administració, dels seus Comitès, i de la interacció amb el seu equip executiu.

Doctrina i Polítiques bàsiques del Negoci:

definim com a tals la formulació i/o actualització de polítiques fonamentals de la companyia, missió i valors, aspiració estratògica i objectius estratègics, la definició de l'anàlisi SWOT - FODA de cada negoci i l'Avantatge Competitiu estratègic. Tot això constitueix la pedra angular i els principis en què s'han de sustentar els Plans estratègics i la seva aplicació als Plans Anuals i Pressupostos anuals.

anàlisi i avaluació de les estructures corporatives:

en la majoria de casos les empreses són una cartera de centres de costos / beneficis amb diferents graus de maduresa, potencial, rendibilitat, és de les finances i altres recursos de la Corporació. L'altra estructura fonamental és l'organització del personal de gestió que serveix a l'estructura dels negocis de l'empresa.

Gestió de la Planificació Estratògica i la Planificació de les Operacions:

aquests processos fonamentals d'Alta Direcció han de ser adaptats a les peculiaritats de cada entorn empresarial. En cada cas ajudem a l'Alta Direcció en la preparació, execució, revisió i seguiment d'aquests processos. Busquem que aquests processos es duguin a terme amb el més alt nivell professional i minimitzant la intervenció de consultors externs. formulació d'estratègies de creixement: innovació, expansió orgúnica i geogràfica: cada negoci ha de crèixer si vol seguir "viu". La modalitat de cada tipus de creixement s'ha d'entendrebé i en cada cas concret: creixement natural sostenible, creixement accelerat, creixement "cancerigen", etc. Normalment una mateixa companyiaté diverses opcions estratègiques per al seu pla de creixement, peró amb un èmfasi particular i diferent en les opcions seleccionades, segons les circumstàncies particulars de cada cas.

L'expansió geogràfica

és una forma òbvia de creixement..., peró és un art determinar on, com i a quina velocitat. A ACN comptem amb més de 40 anys d'experiència en aquest camp en països del Nord i Sud d'Amèrica, a la UE i Europa Occidental, Rússia i Europa de l'Est, països de la Mediterrània i Orient Mitjà, Sud-àfrica, Pakistan i l'índia.

Adquisicions, fusions i joint ventures:

Es tracta d'una altra estratègia per al creixement (o per al finançament del creixement). peró, això és una especialitat que requereix habilitat i experiència per identificar el queté o no sentit fer, quan, a quin preu i d'acord amb quina fórmula. ACN ha completat amb èxit 11 projectes d'aquest tipus, en 8 països, durant més de 25 anys d'experiència en aquest camp.

Finançament corporatiu:

La nostra experiència està principalment en l'àrea de determinar les necessitats financeres, l'avaluació d'opcions i el procés per a l'emissió i gestió eficaç d'obligacions i d'Accions.

acn@advanced-consulting.net- Andorra la Vella - Principat d'Andorra - Avís de legal - Avís de privadesa